Отцепиха 200-километрова зона край Габрово заради случай на африканска чума

Животът

23-10-2019, 10:59

Снимка:

pixabay

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

Агенцията по горите в Търново ограничи достъпа до горски територии

200-километрова зона край Габрово е определена за инфектирана след регистриран случай на африканска чума при диви свине в с. Гергини, общ Габрово, съобщиха от областната администрация. Заразеното животно е загробено на определеното за целта място, а локализираното около него пространство е дезинфекцирано. В тази връзка има издадена заповед от страна на Изпълнителната агенция по горите и последваща такава от Регионалната дирекция на горите – В.Търново, с която са определени ловностопанските райони, попадащи в инфектираната зона и съответните подзони. Ограничава се достъпът до горски територии в подзона А – това е най – близката зона до констатирания случай, на лица и пътни превозни средства, които нямат отношение към претърсването и прилагането на мерките за предотвратяване и ликвидиране на болестта за срок от 30 дни. Отново в подзона А се забранява ловът на дива свиня за срок от 30 дена, считано от последния констатиран случай.

В подзона Б –се разрешава индивидуален лов, лов с капани и групов лов без кучета, в подзона В се разрешават всички видове лов на дива свиня. В определената инфектирана зона в подзони Б и В могат да се извършват горскостопански и селскостопански дейности, събиране на гъби, билки, трюфели, туризъм и други дейности само след осигуряване и прилагане на съответните минимални мерки за биосигурност.

С писмо от зам. – министъра на земеделието Атанас Добрев се съобщава за изменение и разясняване в събирането на пробите от отстреляни свине по време на лов. С внесените изменения пробите ще се изпращат едновременно – и за АЧС, и за трихинелоза, а не както до сега да се изчаква резултат от първата проба и тогава да се прави втората.

Продължават проверките на служителите от Областната дирекция по безопасност на храните по свиневъдни обекти от тип А, както и проверки за репопулация.