Държавен архив - Благоевград посрещна гости от Ереван

Разгледаха част от особено ценните и уникалните документи

Държавен архив – Благоевград посрещна гости от Ереван, Армения - д-р Гаяне Айвазян, ст.н.с. и Грета Никогосян, докторант в Института за древни ръкописи „Месроп Мащоц” (известен още като Матенадаран) – едно от най-големите хранилища на ръкописи в света. Двете са в Благоевград като партньори по международен проект Knowledge Exchange and Academic Cultures in the Humanities: Europe and the Black Sea Region, late 18th – 21st Centuries (KEAC-BSR), Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE), 2017-2021. Гостите разказаха за организацията на архивите в Армения. Запознаха се с историята и основните функции на архива в Благоевград, разгледаха част от особено ценните и уникалните документи, съхраняването и опазването на документите в архивохранилищата, читалнята. Представени им бяха възможностите на Информационната система на държавните архиви.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен