Караниколов: Плевен е прекрасно място и заедно трябва да работим за привличане на инвеститорите

Плевен е с приоритет за изграждане на обща индустриална зона между общината и държавата, разкри министърът на икономиката

Министърът на икономиката Емил Караниколов бе на посещение днес в Плевен. Какви са причините за визитата му - сподели ги самият той.

Министър Караниколов, на какво се дължи посещението Ви в Плевен днес?

Преди около година Министерство на икономиката изпрати до всички кметове на общини и областни управители писма за предложения на терени за изграждане на индустриални зони. От Плевен изпратиха изключително добре попълнени въпросници. След като направихме анализ, ние вече сме почти сме готови с проект за закон за индустриалните зони. Този закон ще дава възможност на инвеститорите да получават повече преференции, както от държавата, така и от общините и оперативните програми. Днес съм тук по две причини. Първо исках да видя конкретно терените, които са предложени – те са около 200 декара. На заседание на Министерски съвет следващата седмица ще мине едно решение за финансиране от държавния бюджет Община Плевен за изграждане на път, който ще свързва индустриалните зони на Плевен.

Какво предлага държавата на Плевен?

Първо, нещо, което в продължение на една година работихме със Стара Загора и там ни е нохау и днес правим първа копка на общата индустриална зона между държавата и общината. Това искаме да направим като модел и в други общини. Плевен е една от приоритетните ни общини. Правим следното предложение – Община Плевен да създаде общинско дружество по най-бързия начин, в което да апортира терена, който днес разгледах, а държавата през националната компания "Индустриални зони" ще влезе през увеличаване на капитала с пари, за изграждане на инфраструктура, тъй като теренът сега е една много красива поляна, но инвеститорите не търсят това. Трябва ни една развита индустриална зона, в която инвеститорите да идват и направо да започват да работят.

Каква е втората причина за вашето идване днес в Плевен?

Второто нещо, за което съм в Плевен - правим анализ по ОП "Иновации и конкурентоспособност" - европейските средства, които се дават за бизнеса. Констатирахме за Плевен, че по тази програма има голям интерес - 207 одобрени предложения за последния програмен период, от тях 129 вече са реализирани и са платени, 71 са в процес на работа, 7 са прекратени поради искане на бенефициента - т.е. процентът на прекратените е изключително малък. От тази гледна точка мисля, че е изключително важно - ще говорим и с областна управа и общинската администрация, да предоставят помещение, където ние ще изнесем офис на ОП "Иновации и конкурентоспособност" в Плевен. Целта е бизнесът да работи директно с представители от тази програма и по-бързо и по-лесно да му се случват проектите. По тази програма Плевен има много добро изпълнение – в числа това е безвъзмездна финансова помощ от Европа – 105 млн. евро. През последните две години има одобрени инвестиционни проекти за около 130 милиона за региона на Плевен, като от тях са осигурени 3 хиляди работни места. Вече е открито едно от предприятията, в момента се сертифицира още един проект и има двама корейски инвеститори, които последният месец разглеждат един от терените в Плевен.

Как виждате във времето първото и второто?

Ако областната и общинската администрация работят заедно и конструктивно – реалният срок е една година.

А кога ще има в Плевен изнесен офис?

До две седмици. Плевен има потенциал.

През последния месец се появиха твърдения, че Плевен е изолиран от правителството. Така ли е?

България за цялото правителство е България. Няма община в България, която да е изолирана от правителството. Ако някой се изолира сам, това не е проблем на правителството. Плевен е прекрасно място и заедно трябва да работим за привличане на инвеститорите и да ги заведем там, където те да видят, че реално има бизнес. Трябва да работим и за подготвяне на кадри, които ще са голям проблем. Трябва да научим нашите деца да бъдат предприемчиви и иновативни, за да може да се развиваме.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен