НАП - Плевен продава товарни автомобили и автобуси

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ :

на 14.11.2019г., от 10:00 на следните движими вещи :

ГРУПА№1. МПС: автобус марка SETRA, рег.№ EH6906BH, година на производство 1994г., мощност 184kw.

Първоначална цена на групата: 9 975.00 лв. / девет хиляди деветстотин седемдесет и пет лева и 00 ст./

ГРУПА № 2. МПС: товарен автомобил марка MERCEDES, рег.№ EH4801BA, година на производство 1998г., мощност 155kw.

Първоначална цена на групата: 9 500.00 лв. / девет хиляди и петстотин лева и 00 ст./

ГРУПА № 3. МПС: автобус марка SETRA, рег.№ EH6905BH, година на производство 1994г., мощност 184kw .

Първоначална цена на групата: 9 975.00 лв. / девет хиляди деветстотин седемдесет и пет  лева и 00 ст./

ГРУПА № 4. МПС: специализирана машина марка FORD, рег.№ EH6539BK,  година на производство 2001г., мощност 66kw .

Първоначална цена на групата: 6 850.00 лв. / шест хиляди осемстотин и петдесет лева и 00 ст./

ГРУПА № 5. МПС: автобус марка SETRA, модел S 315 H, рег.№ EH7622BX,  цвят СИВ, година на производство 1996г., гориво дизел.

Първоначална цена на групата: 10 700.00 лв.  / десет хиляди и седемстотин  лева и 00 ст./

ГРУПА № 6. МПС: автобус марка TOYOTA, рег.№ EH7300KK, цвят СИН, година на производство 2002г., гориво дизел .

Първоначална цена на групата: 12 500.00 лв. / дванадесет хиляди и петстотин лева и 00 ст./

Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 04.11.2019 г. до 08.11.2019г., от 09:00 ч. до 17:00 ч., по адреса на местонахождение на вещите - гр.Долни Дъбник, обл.Плевен, ул.“ Г. С. Раковски“ №15.

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Териториална дирекция гр. Велико Търново Офис гр. Плевен, ПЛЕВЕН, ул. Дойран 43, ет.4, стая 404  всеки присъствен ден от 04.11.2019 г. до 08.11.2019г. от 09:00 ч. до 17:30ч.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД, гр. Велико Търново Офис гр. Плевен и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg 

За контакти: телефон  (064) 898-368 , (064) 898-395– Петя  Илиева,

ел. адрес: p.ilieva@ro15.nra.bgСнимка на Деня

Щрихи от Плевен