Бюлетините за втория тур на местните избори вече са раздадени на общините

Бюлетините бяха транспортирани в координация с органите на МВР

Бюлетините  за втория тур на местните избори вече са раздадени на общините, където ще има балотаж на 3 ноември. Днес в 09.00 часа упълномощени длъжностни лица от областна администрация – главния секретар Ирена Христова и гл. експерт Евгени Петков – получиха от печатница ЕА – Плевен изборните бюлетини за населените места, където ще се проведе балотаж за избор на кмет на кметство и/или кмет на община на територията на област Плевен. С решение на ЦИК предаването на отпечатаните хартиени бюлетини се извършва в присъствието на упълномощени представители на печатницата – изпълнител, на областна администрация и на двама упълномощени членове на ОИК, предложени от различни партии и коалиции.

Бюлетините бяха транспортирани в координация с органите на МВР и вече са предадени на съответните общини, където ще се произведе втори тур на изборите за местна власт.

За предаването им е съставен съответният протокол, който е подписан от упълномощени представители на областната и общинската администрация, както и от упълномощени членове на ОИК. ОИК контролира транспортирането на бюлетините от получаването им от областна администрация.

От получаването на бюлетините от областна администрация до предаването им на секционните избирателни комисии отговорност за съхранението на бюлетините носи кметът на общината.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"