И Велислава Кръстева се отказа от мястото си в Общинския съвет на Плевен

И Велислава Кръстева се отказа от мястото си в Общински съвет – Плевен. Това става ясно от решение на Общинска избирателна комисия.

"Постъпило е заявление с  вх.№ 368/01.11.2019г. на ОИК – Плевен  от  Велислава Иванова Кръстева, с което същата заявява, че не желае да встъпи в пълномощията на общински съветник, поради изложени причини и моли да бъде заличена от списъка на избраните общински съветници. С решение № 193-МИ от 29.10.2019 г. на ОИК-Плевен, Велислава Иванова Кръстева е обявена от ОИК Плевен за избран общински съветник от кандидатската листа на ПП „Движение за права и свободи“. Предвид изричния отказ на лицето да встъпи в правомощията на общински съветник, следва да бъде обявен за избран следващия кандидат от листата на ПП „Движение за права и свободи “.", информират от ОИК.

"Когато е налице отказ от встъпване в правомощия, правната последица от който е освобождаване на съответното място в листата на съответната партия, чл. 454 ал.1 във връзка с ал. 3, предложение второ от ИК определя изрично реда, по който следва да бъде класиран следващ кандидат, а именно - според броят на валидните преференции, на кандидатите, получили мандат с преференции над 7 % от общинската избирателна квота и включени в списък А по методика съгласно приложение 5 към чл. 453 ал.1 от ИК. Когато броят на кандидатите с валидни предпочитания е по-малък от броя на мандатите на партията или коалицията, избрани са всички кандидати от списък А. ОИК Плевен следва да обяви за избран, следващия по ред в списък А. Съгласно Справка  от „Информационно обслужване“  АД следващия по ред в списък А за ПП „Движение за права и свободи“ е Тамер Исмаилов Куртанов, със 211 действителни преференции", се посочва още в решението.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"