Учители и ученици в СУ "Иван Вазов" – Плевен показаха, че математиката може да е забавна

Вазовските учители отново влязоха в ролята на супергерои

На 8 ноември Вазовци проведоха два открити урока заедно с представители на СУ "Пейо Яворов" - град Пловдив и ОУ "Д-р Петър Берон“ – гр. Плевен, показвайки им, че ученето може да бъде и развлечение. Вазовските учители отново влязоха в ролята на супергерои.

В началото на деня бе проведен открит урок, в който учениците от 7 клас с помощта на своята учителка по математика показаха на гостите как програмата mozaBook превръща нещо толкова сложно, като формулите за съкратено умножение, в детска игра. Всички активно взеха участие в решаването на математически проблеми. Преподаването чрез технологии заинтригува не само пловдивските деца, а и техните учители, които получиха не един, а цели два урока по математика.

Следващият урок се проведе по-късно същия ден. Идеята на срещата бе същата, но презентацията бе от малко по-различно естество. Този път в ролята на преподаватели влязоха самите ученици от 9 и 10 клас. Те показаха начина, по който вазовските деца пишат своите домашни – изцяло по електронен път. Всичко в часа по математика е дигитализирано и направено така, че да улеснява работата на учители и ученици. Представиха нагледно как протича един час с помощта на таблетите, които използват за работа.

Двете събития бяха проведени по програмата на проекта „Иновации в действие”, който цели да направи така, че различните училища от цяла България да обменят опит и да открият нови начини на преподаване. Нещо, което да е лесно разбираемо, но и ефективно.

Отваряйки мисленето си за всичко иновативно, човек се усъвършенства. Точно това умеят и показват нашите учители.

Синтия Чалъкова 11бСнимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"