Ученици от Езиковата в Плевен участваха в международна среща в Атина

Срещата бе по проект „Бъди във форма за Европа“ по програма Еразъм+

6 ученици и 4 учители от ПГПЧЕ – гр. Плевен взеха участие в третата международна среща по проект „Бъди във форма за Европа“ по програма Еразъм+ с партньорство на училища от Румъния, Италия, Полша и Гърция. Обект на дискусии, уъркшопове, изнесени презентации от учениците, бяха актуалните теми за медийната манипулация и фалшивите новини, кибертормоза, защита на личните данни, свободата на словото и езикът на омразата. Все проблеми, характерни за дигиталната ера, в която живеем, залегнали и в проведената в Гьотеборг среща, при което Европейската комисия приема нови инициативи за подобряване на ключовите компетенции и цифровите умения на европейските граждани, за популяризиране на общите ценности и за повишаване на осведомеността на учениците за функционирането на Европейския съюз.

Изключително интересна беше интерактивната презентация на г-жа Олга Гкотсопулу – д-р на науките към факултета по право и криминология в университета Врийе в Брюксел, на тема: „Колко добре познаваме дигитално самите себе си? Нека да разберем как нашите онлайн следи се отразяват на демократичните компетентности“.

Интерес предизвика и интерактивния уъркшоп на тема: “Истина или фалш? Дезинформацията и демокрацията“, представен от менторите г-н Джордж Москос и г- жа Матула Пападимитриу, основатели на НПО „Инициатива за параграф 12“. Учениците чрез мозъчна атака достигнаха до определението „Що е то фалшива новина? - вид мистификация, умишлено разпространение на неверни слухове или на неверни сведения устно, чрез новинарски или социални медии, с цел подвеждане на аудиторията, като авторите им получават финансови или политически облаги. Това са новини, които са „изцяло измислени с цел да излъжат аудиторията“.

Учениците от плевенския екип взеха дейно участие, бяха активни, с отлични познания върху материята и не се наблюдаваше бариера при изказване на мнения на английски език.

"Атина е история за мощ, култура и величие. И ние станахме част от нея, посещавайки археологическия музей към Акропола и древният град Делфи, който е в списъка на ЮНЕСКО като световно историческо наследство и място на прочутото древногръцко светилище с Делфийския оракул -  един от най-важните оракули в античния свят, който прави своите предсказания и пророкувания в храма на Аполон. Докоснахме се и до свещения камък Омфалос в този храм, считан за център на света /пъпа на света/, за началото на живота на Земята, с увереността, че това ще ни зареди със сила за здраве, висок дух и енергия, с устрем за нови успехи и постижения", споделят от ПГПЧЕ - Плевен.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"