Препроектирани са сградите на хотел "Сторгозия" и бившата Ветеринарна лечебница

Зданието на бившата Ветеринарна лечебница ще бъде преустроено в Постоянен приют за безстопанствени животни

Приключи препроектирането на сградите на хотел "Сторгозия" в едноименния квартал и бившата Ветеринарна лечебница. Документациите на двата обекта са на етап издаване на оценка за съответствие, след което за тях ще бъдат издадени разрешения за строеж.

В хотел "Сторгозия" ще бъдат обособени около 50 общински жилища, които ще бъдат отдадени под наем на нуждаещи се по реда на Наредба № 18 на Общински съвет – Плевен.

Зданието на бившата Ветеринарна лечебница ще бъде преустроено в Постоянен приют за безстопанствени животни. Предстои новоизбраният Общински съвет да определи със свое решение начина на финансиране изграждането на приюта.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"