АПИ не е възлагала никакви дейности край р. Вит, свързани с изграждането на участък от от АМ "Хемус"

Агенцията прави това уточнение по повод запитване от медии по сигнал от Сдружение "Балканка"

Агенция „Пътна инфраструктура“ не е възлагала изпълнението на никакви дейности край река Вит, свързани с изграждането на участък от АМ "Хемус". Агенцията прави това уточнение по повод запитване от медии по сигнал от Сдружение "Балканка".

В момента дружеството „Автомагистрали“ извършва изкопи, насипи, водостоци и селскостопански подлези в участък 1 - между 94-ти и 96-ти км. Изгражданите насипи със скален материал са от кариери за инертен материал, с които дружеството има договор за доставка. В тази връзка опитите за внушение, че в изграждането на трасето се влага баластра от р. Вит са невярни. „Автомагистрали“ ЕАД не разполага и не e искала разрешение за добиване на баластра от р. Вит.

По повод сигнала от Сдружение „Балканка“ Агенция „Пътна инфрастуктура“ ще изиска допълнителна информация от компетентните институции РИОСВ и Басейнова дирекция „Дунавски район“.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"