Общински съвет - Плевен избра Мартин Митев за свой представител в ОС на Националното сдружение на общините

Мисия

28-11-2019, 10:25

Снимка:

Общински съвет Плевен

Автор:

pleven.utre

Всичко от Автора

Решението бе прието единодушно

Председателят на Общински съвет – Плевен Мартин Митев ще представлява местния парламент в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/. Решението бе прието единодушно на днешното заседание на Общинския съвет с 39 гласа „за“. При невъзможност на председателя за участие в заседанието на Общото събрание, той ще бъде заместван от Петя Василева, решиха още общинските съветници.        

В деловодството на ОбС - Плевен, е постъпило писмо от Изпълнителния директор на Национално сдружение на общините в Република България, относно предстоящо обновяване състава на най-висшия орган на НСОРБ - Общото събрание. Съгласно устава на Сдружението, в него всяка община е представена от двама делегати - кмета на общината и представител на Общинския съвет. В тази връзка в двумесечен срок след провеждане на първото си заседание, новоизбраният Общински съвет трябва да определи своя делегат в Общото събрание. Основните ангажименти на избрания са свързани с участие в заседанията на Общото събрание, които се провеждат веднъж или два пъти годишно, представяне на позицията на съответния Общински съвет по обсъжданите теми и осигуряване на обратна информация за взетите решения. За осигуряване участието на представители на Общинския съвет във всяко заседание на Общото събрание е удачно с решението за определяне на представител да се определи и зам.-представител. С оглед на всичко гореизложено е и днешното решение на Общински съвет - Плевен.

Преди провеждането на първото заседание през януари и февруари 2020 г., по райони за планиране ще бъдат организирани регионални заседания на делегатите на общините за номиниране на членове на Управителния съвет на НСОРБ за съответния район.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"