От началото на учебната година: 265 деца са върнати и записани в учебни и детски заведения в Плевенско

Спрени са семейни помощи на 255 деца и ученици от област Плевен

По данни от образователни институции, след направени обходи по адреси, към настоящия момент за учебната 2019/2020 г. са записани 265 деца и ученици. Спрени са семейни помощи на 255 деца и ученици от област Плевен. Това информира началникът на РУО – Плевен Албена Тотева на днешното заседание на Областния координационен център във връзка с ПМС №100 за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Заседанието бе председателствано от заместник-областния управител Татяна Божинова и на него присъстваха още кметове, заместник-кметове и представители на 11-те общини от област Плевен, както и експерти от институции, имащи отношение по темата.

Предоставената от РУО- Плевен информация сочи, че за учебната 2018/2019 г. на територията на област Плевен са наложени 92 бр. актове и 83 бр. наказателни постановления съответно за общините:

Плевен – 10 бр. актове, 8 бр. нак. постановления;

Червен бряг – 24 бр. актове, 24 бр. нак. постановления;

Белене – няма наложени;

Никопол – 7 бр. актове, 3 бр. нак. постановления;

Искър – няма наложени;

Кнежа – няма наложени;

Долна Митрополия – 17 бр. актове и 17 бр. нак. постановления;

Долни Дъбник – 3 бр. актове и 3 бр. нак. постановления;

Пордим – 14 бр. актове и 14 бр. нак. постановления;

Гулянци – няма наложени;

Левски – 17 бр. актове и 14 бр. нак. постановления.

С цел налагане на наказания по реда на чл. 347 от Закона за предучилищното и училищното образование екипите за обхват трябва регулярно да предоставят на общинските кметове информация за установени нарушения.

Заместник-областният управител Татяна Божинова насърчи съвместните усилия на институциите на територията на област Плевен, които дават резултат при справяне с връщането в образователната система на необхванати или отпаднали деца и ученици през изминалата учебна година.

На срещата беше решено заседанията на Координационното звено да се провеждат ежемесечно.