Експерти от РИОСВ-Плевен проведоха открит урок в СУ "Пейо Яворов"

Учениците се запознаха със защитените територии в Плевенска област

Открит урок на тема „Да разработим проекти за защитени обекти в родния край“ проведоха експерти от РИОСВ - Плевен пред ученици от 4 а клас в СУ „Пейо Яворов“. Учениците се запознаха със защитените територии в Плевенска област и придобиха допълнителна мотивация за опазване на околната среда. Децата проявиха голям интерес към темата, което пролича по многото зададени въпроси.

Проектът, в който участват, е „Плавен преход и лесна адаптация на учениците от начален и прогимназиален етап на образование“. Целта му е постигане на безстресово адаптиране на учениците от IV клас при прехода от начален към прогимназиален етап и осигуряване на оптимална образователна среда, която да ги мотивира за постигане на високи резултати. Планираните дейности ще допринесат за снижаване на нивото на тревожност при постъпване в пети клас.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен