Днес се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район

В заседанието взе участие и областният управител на Плевен

Днес се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район. То бе открито и ръководено от областния управител на Ловеч Ваня Събчева - председател на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район за периода 01.06-31.12.2019 г.

В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, представител на Областен управител Видин, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати.

На заседанието бе актуализиран съставът на РСР на СЗР след проведените Местни избори 2019 г., както и актуализиране на представителите на РСР на СЗР в ОП 2014-2020 г. и утвърждаване на представителите в тематичните работни групи за разработване на ОП 2021-2027.

От страна на Министерство на регионалното развитие и благоустройството бе направено представяне на Новите моменти в предложения за обществено обсъждане проект на закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие.

От страна на Министерство на труда и социалната политика бяха представени новите моменти в политиката в областта на жизненото равнище, демографското развитие и социалните инвестиции.
На заседанието бяха представени и обсъдени продуктови анализи и планове за развитие на културния и на здравния туризъм за периода 2020-2025 г., презентирани от Министерство на туризма.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен