Поетият ангажимент за осигуряването на 1,38 млрд. лв. за АМ "Хемус" е за периода до 2022 г.

Целият обем на тези средства не се отпуска сега, а ще бъде предоставен през следващите три години

По повод запитвания от медии, свързани с решения на Министерския съвет от 11 декември т. г., Агенция "Пътна инфраструктура" уточнява, че поетият ангажимент за осигуряването на 1 380 000 000 лв. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изграждането на последните 88,9 км от АМ "Хемус" е за периода до 2022 г. Целият обем на тези средства не се отпуска сега, а ще бъде предоставен през следващите три години.

През 2019 г. на МРРБ се осигуряват 483 000 000 лв. за предстоящи плащания. Средствата ще постъпят в сметката в БНБ, в която е предоставеният досега ресурс за изграждането на АМ "Хемус", и те ще бъдат използвани за предстоящи разплащания.

С другото постановление на Министерския съвет, с което с 824 119 000 лв. се увеличава размерът на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети от МРРБ през 2019 г., на МРРБ и АПИ не се предоставят допълнителни средства, а спазвайки бюджетните процедура се разрешава увеличаване на размера на разходите. С тези средства през следващите 5 години /60 месеца/ ще бъдат обезпечени договорите за поддържане на републиканската пътна мрежа, договорите за доставка на ограничителни системи, пътни знаци и маркировка.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен