Проект на Езиковата в Плевен с европейски знак за качество и с национална награда

Проектът е интердисциплинарен

На 13  декември в зала "София" на хотел "Метрополитън" бе проведена Националната церемония на Центъра за развитие на човещките ресурси за връчване на Националните eTwinning награди.

Е-Twinning проектът на ПГПЧЕ – гр. Плевен на тема „Доброволчество, ангажираност, отговорност. Обмен на добри практики” с работен език френски, беше удостоен с грамота и първа награда във възрастова група 16-19 г. – екип на проекта: Таня Илиева – автор на проекта и старши учител по философия на френски език и Грета Димова – координатор на проекта и заместник-директор по учебната дейност. Същият проект е удостоен с Европейски знак за качество.

Целта на проекта беше да допринесе за опазването на природата чрез запознаване на училищната общност с проблема за измененията в климата. Участниците в проекта  развиха не само своите езикови и компютърни умения, те създадоха 6 работни тетрадки, многоезичен речник с екологични термини, проучиха климатичните промени във всяка страна-партньор и създадоха филм „Промените на времето”, брошура със снимки, карти, климатограми, източници на замърсяване в региона на всяка държава, а съвместният обмен на култури допринесе за утвърждаване на европейската им принадлежност.

Проектът е интердисциплинарен, което позволява на ученици от Румъния, Полша, България, Гърция, Италия и Португалия да работят и да овладяват различни области на европейските ключови компетентности. Акцентът беше поставен върху интегрираното обучение въз основа на решаване на проблема с опазване на околната среда. По този начин се окуражи прилагането на иновативни подходи за преподаване чрез използване възможностите на новите технологии, практическа работа и интерактивни методи.   

По време на събитието бяха представени най-успешните eTwinning проекти за 2019 година, сред които и проектът на ПГПЧЕ – Плевен.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"