РИОСВ - Плевен провери сигнал за отпадъци в промишлената зона на града

Няма нарушения на екологичното законодателств

РИОСВ - Плевен провери площадка за третиране на отпадъци в промишлената зона в града във връзка с получен сигнал от граждани. Проверката установи, че става дума за регламентирана площадка на „Феникс Плевен“ ЕООД, което има разрешително за третиране на неопасни отпадъци от 2013 г., издадено от РИОСВ – Плевен. Дружеството притежава и нотификация за внос на отпадък, издадена от МОСВ.

Площадката на „Феникс Плевен“ ЕООД е проверявана от РИОСВ-Плевен – през последната година са направени общо 5 проверки, а последната е извършена на 19.12.2019 г. Проверката е съвместна с РДПБЗ-Плевен, Икономическа полиция и Първо РПУ-Плевен. При проверките, извършени досега, включително тази на 19 декември, е установено, че няма нарушения на екологичното законодателство. На площадката не са установени опасни отпадъци, включително медицински.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен