Безработицата за ноември е най-ниска за последните 11 години

Равнище на регистрираната безработица в страната от 5.8% отчита през ноември Агенцията по заетостта

Равнище на регистрираната безработица в страната от 5.8% отчита през ноември Агенцията по заетостта. Това е най-нискaта стойност на показателя за този месец през последните 11 години. Спрямо същия период на 2018 г. се наблюдава спад от 0.2%.

Постъпилите на работа безработни от началото на годината са 207 932. Само през ноември техният брой е 15 341, като 94.8% са устроени в реалната икономика. 387 са били търсещите работа от групата на пенсионерите, учащите и заетите, които също чрез съдействието на бюрата по труда са намерили ново работно място. 

В края на предпоследния месец от годината регистрираните безработни в бюрата по труда са общо 189 474, като спрямо същия период през 2018 г. са с 8 309 по-малко (-4,3%). Новорегистрираните безработни са 30 385. 1 633 от тях са били неактивни, т.е. не са били нито заети, нито учащи, и не са търсили работа. Активирането на такива лица остава приоритетна дейност на бюрата по труда. Информационните събития, трудовите борси, срещите на трудовите посредници с младежи, на които предстои завършване на средно или висше образование, мобилните бюра по труда са част от изпълняваните нови инициативи и услуги на Агенцията по заетостта. Средно за месец активираните лица са над 2 000.

В различни форми на обучения за възрастни (за професионална квалификация и ключови компетентности), финансирани от държавния бюджет и Европейския социален фонд, са обхванати нови 242 безработни. Завършилите обучения през ноември са общо 347. От началото на годината Агенцията по заетостта е помогнала на 21 630 души да повишат квалификацията си или да придобият нови умения.

На субсидирани работни места през месеца са устроени още 796 лица от рисковите групи - 148 по програми и мерки за обучение и заетост и 648 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през ноември са 11 331, като 78.8% от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (29.8%), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (15.0%), административните и спомагателните дейности (8.7%), хотелиерството и ресторантьорството (7.8%),  строителството (7.7%).

Най-търсените професии през този месец са: оператори на стационарни машини и съоръжения; продавачи; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; квалифицирани работници по производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни; персонал, полагащ грижи за хората; персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; преподаватели и т.н.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен