В Сандански приемат заявления за саниране на сгради

Информационното събитие е от 16:00 ч.

Община Сандански съобщава, че във връзка със стартиране на прием на заявления за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по ОПРР 2014-2020 за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради организира информационно събитие днес от 16:00 ч. в заседателната зала на Общинския съвет.

На информационното събитие ще бъдат разяснявани въпроси, свързани с кандидатстването и подготовката на необходимата документация, като екип от експерти на община Сандански ще отговори на поставените въпроси на гражданите.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен