Областният управител прие в кабинета си представители на "Доброволци за Кайлъка"

Поводът за срещата бе обсъждане на бъдещи проекти на доброволческото сдружение

Областният управител Мирослав Петров прие в кабинета си представители на "Доброволци за Кайлъка". На срещата присъстваха още заместник-областният управител д-р Красимир Трифонов и директорът на дирекция АКРРДС арх. Трифон Иванов.

Поводът за срещата бе обсъждане на бъдещи проекти на "Доброволци за Кайлъка" и продължаване на доброто съвместно сътрудничество с областна администрация. Неминуемо в хода на разговора бе засегната темата за поддръжката и финансирането на дейностите по почистването и облагородяването на парковата среда.

"Единственият работещ вариант е парк "Кайлъка" да бъде предоставен за управление на община Плевен, която разполагайки със собствен бюджет би могла ефективно да упражнява функциите на стопанин на парка. За пореден път ще кажа, че областна администрация е второстепенен разпоредител с бюджетни средства и като такъв няма опция за разходване на финансов ресурс за поддръжката на „Кайлъка” още повече, че такова перо в нашия бюджет няма”, каза областният управител.

Петров информира представителите на доброволческото сдружение, че темата ще бъде повдигната за обсъждане на сесия на общинския съвет.

Младежите от "Доброволци за Кайлъка" изразиха своята категорична подкрепа на тази идея и се ангажираха да настояват за нейното реализиране. Те отправиха своята покана към областния управител Мирослав Петров да присъства на откриването на лятната сцена, по която все още има довършителни работи. Предвижда се официалното откриване на обекта да стане през пролетта.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"