Общински съвет - Плевен отмени свое предходно решение и прие ново за паметника на Девета дивизия

Решението бе прието единодушно от съветниците

Отмяна на решението си от октомври 2019 г. за предоставяне на еднократна финансова помощ за паметника на Девета пехотна плевенска дивизия и приемане на ново, с което се дава съгласие в Бюджет 2020 на Община Плевен да бъдат предвидени 15 000 лв. под формата на капиталови трансфери за организации с нестопанска цел за Сдружение „Героите на Дойран", гласува на днешното си заседание Общински съвет - Плевен. До днешното решение, прието единодушно от съветниците, се стигна поради невъзможност за изпълнение на старото от бюджета на Общината за 2019 г.

С решението си от октомври 2019 г. местния парламент даде съгласие Община Плевен да предостави сума в размер на 20 000 лв. под формата на помощ на Сдружение „Героите на Дойран” за довършване паметника на Девета пехотна плевенска дивизия. Така прието, решението създаде трудности пред общинската администрация и невъзможност за изпълнението му от бюджета на Община Плевен за 2019 г., се посочва в предложението, представено от кмета на Общината на днешното заседание. Пояснява се, че съгласно утвърдената от Министъра на финансите класификация за 2019 г., както и в бюджета на Общината за същата година не е предвидено отчитане на разходи за помощи или дарения в полза на неправителствени организации, с какъвто статут е Сдружение „Героите на Дойран".

Във връзка със срещнатите затруднения от общинска администрация е направено запитване до финансовото министерство за съдействие и даване на компетентно становище. На 13.12.2019 г. е получен отговор, че разходът би трябвало да бъде планиран и отчетен под формата на капиталови трансфери, каквито средства за 2019 г. не са били предвидени. Междувременно от Сдружение „Героите на Дойран” е постъпила молба, съгласно която необходимите към момента финансови средства за уреждане на взаимоотношенията, свързани с изграждането на паметника, са в размер на 15 000 лв. Затова новото предложение до съветниците е за отмяна на предишното решение и гласуване на ново - за предоставяне на 15 000 лв. под форма на „Капиталови трансфери за организации с нестопанска цел” за Сдружение „Героите на Дойран" с приемането на Бюджет 2020 на Община Плевен. За целевото изразходване на тези средства, Сдружението трябва да представи отчет в Община Плевен, се посочва в новото решение на местния парламент. Неразделна част от текста е и изготвената оценка за съответствие със законодателството в областта на държавните помощи.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"