Промени в разписанията по автобусната линия Плевен - Гулянци - Гиген - Искър

Промените бяха приети на днешното заседание на областната комисия по транспорт

На днешното си заседание областната комисия по транспорт, председателствана от д-р Красимир Трифонов, прие предложенията за промени в маршрутни разписания №1911; №1913; №1914 и №1916 по автобусна линия „Плевен -  Гулянци – Гиген - Искър“, така както е било предложено от Община Гулянци,  а именно:

В маршрутно разписание № 1911 – 7.00/5.30 ч. часът на тръгване от град Плевен не се променя. Промяната е автобуса да минава през с. Крета и през квартала на с. Гиген. Часът на тръгване от с. Искър от 5.30 ч. да се промени на 5.20 ч. и да минава през квартала на с. Гиген, и през с. Крета.

В маршрутни разписание №1913 – 12.00/8.22 ч. часът на тръгване от гр. Плевен не се променя. Промяната е автобуса да минава през с. Крета и квартала на с. Гиген. Часът на тръгване от с. Искър от 8.22 ч. да се промени на 8.30 ч. и да минава през квартала на с. Гиген, и през с. Крета.

В маршрутно разписание №1914 – 17.20/13.55 ч. часът на тръгване от гр. Плевен не се променя. Промяната е автобуса да минава през с. Крета и квартала на с. Гиген, и да пътува до  с. Искър. Часът на тръгване от с. Гиген  от 13.55 ч. да се промени на 13.50 ч. от с. Искър  и да минава през квартала на с. Гиген, и през с. Крета.

В маршрутно разписание №1916 – 16.40/7.20 ч. часът на тръгване от гр. Плевен не се променя. Промяната е автобуса да минава през с. Крета и квартала на с. Гиген. Часът на тръгване от  с. Искър  от 7.20 ч. да се промени на 7.15 ч.  и да минава през квартала на с. Гиген, и през с. Крета.

Областната комисия по транспорт предлага на Областния управител на Плевен да утвърди предложените проекти на маршрутни разписания №1911; №1913; №1914 и №1916 по автобусна линия „Плевен - Гулянци – Гиген - Искър “Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия