Областен съвет по правата на хората с увреждания създадоха в Плевен

В него членуват представители от 11-те общини, влизащи в обхвата на областтта

Във връзка с изпълнението на чл. 19 ал.1 от Закона за хората с увреждания днес в Областна администрация – Плевен бе създаден областен съвет по правата на хората с увреждания. В него членуват представители от 11-те общини, влизащи в обхвата на област Плевен, представители на браншови организации, институции и неправителствени организации.

На първото си заседание, което се състоя днес, съветът прие правилник за дейността си и избра за председател заместник – областния управител Татяна Божинова.

Областният съвет за правата на хората с увреждания ще съдейства и подпомага областния управител при осъществяване, анализиране, разработване на стратегии, планове, мерки и други дейности, свързани с изпълнението на политиката в областта на правата на хората с увреждания.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"