ОДМВР - Плевен с важна информация за гражданите при издаване на български лични документи

Лични карти и паспорти могат да се подменят и преди изтичане на срока на валидност

Гражданите, чиито документи подлежат на подмяна през 2020 г., могат да посетят звената „Български документи за самоличност“ сега, през месеците февруари и март, когато изтича валидността на по-малък брой документи. Очаква се второто полугодие на 2020 година да бъде значително по-натоварено. През месец февруари изтича валидността на 347 лични карти, 594 паспорта и 396 свидетелства за правоуправление на МПС на граждани с постоянен адрес на територията на областта.

Гражданите с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР – Плевен, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи във всяко едно от звената БДС на територията на областта.    

Мярката е с цел облекчаване на по-натоварените звена БДС, както и е с цел допринасяне на удобство за гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес.           

Готовите лични документи се получават в звеното БДС, където е подадено заявлението.

Справка за натовареността по Районни управления на МВР в областта при приемане на заявления през месец февруари 2020 година.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен