Над половин милион лева приходи от нощувки в Плевенско

Плевенските хотели с ръст на приходите и нощувките през декември 2019 г.

През декември 2019 г. в страната са функционирали 2 024 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 58.6 хил., а на леглата - 119.6 хиляди. В сравнение с декември 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 1.4%, докато броят на леглата в тях намалява с 0.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2019 г., е 905.2 хил., или със 7.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Приходите от нощувки през декември 2019 г. достигат 52.3 млн. лв., или с 8.1% повече в сравнение с декември 2018 година.

Данните на НСИ сочат, че 22 места за настаняване са функционирали в област Плевен през последния месец на 2019 г. В тях са пренощували 3561 лица, от които 653 чужденци. 8493 пък е общият брой на нощувките, от които 3926 на чужденци. 508 хиляди лева са реализираните приходи за месеца, от които които 309 000 са оставени от чуждестранните гости.

Отчита се ръст с над 100 000 лв. в сравнение с ноември, както и ръст в нощувките (близо 700 повече).Снимка на Деня

Щрихи от Плевен