Постоянните комисии в Общински съвет - Плевен заседават тази седмица

Мисия

17-02-2020, 13:40

Снимка:

архив

Автор:

pleven.utre

Всичко от Автора

Те ще се запознаят с отчет за изпълнението на Програмата за управление на кмета

Постоянните комисии в Общински съвет - Плевен се събират за заседания тази седмица по преписки и предложения, които ще стоят на вниманието на местния парламент на сесията в края на месеца. 10-те комисии на ОбС - Плевен, заседават в дните 17 - 21 февруари /понеделник - петък/.

Всички комисии този месец ще се запознаят с отчет за изпълнението на Програмата за управление на кмета на Общината за четвъртата година от мандат 2015 - 2019 г. и Програма за управление на кмета на Община Плевен за мандат 2019 - 2023 г.

Две от комисиите - ПК по „Стопанска политика и транспорт" и ПК по „Бюджет и финансова политика", ще разглеждат програмите за развитие на търговските дружества с общинско участие за 2020 г. и финансовите им резултати към 31.12.2019 г.

 

17 февруари /понеделник/

В понеделник заседават ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията" с председател Илиян Йончев и ПК по „Здравеопазване и социална политика" с председател Йордан Георгиев.

Комисията по законност се събира от 16,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен по дневен ред от 18 точки, три от тях са за промени в действащи общински наредби /Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Плевен, Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината и общинската Наредба №27 за разделно събиране на отпадъци /. Комисията ще обсъжда и предложение за Наредба за условията и реда за ползване на спортните обекти, общинска собственост. Съветниците ще се запознат и с искане от собствениците на летни градини за изменение на Наредба №15, регламентираща реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения в общината.

Здравната комисия заседава днес от 17,00 ч. по дневен ред от 10 точки. Сред тях са: утвърждаване на нов състав на Общински съвет по наркотични вещества; предложение за увеличаване капацитета на Домашния социален патронаж в с. Коиловци; предложение за съвместна работа на Фондация „Искам бебе“ и Община Плевен през 2020 г. и създаване на устойчива програма за подкрепа на двойките с репродуктивни проблеми от общината; и др.

 

18 февруари /вторник/

Във вторник заседават ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика" с председател Владислав Монов и ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм" с председател Йордан Грижов.

Комисията по общинска собственост се събира от 17,00 ч.  по дневен ред от 18 точки, една от тях - отчет за резултатите от управлението и разпореждането с общинска собственост за 2019 г.

Спортната комисия ще заседава от 17,30 ч. по девет точки. За обсъждане в комисията влиза предложение за Наредба за условията и реда за ползване на спортните обекти.

 

19 февруари /сряда/

В сряда заседават три комисии - ПК по „Стопанска политика и транспорт" с председател Христослав Михайлов, ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност" с председател Петя Василева и ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие" с председател инж.Йордан Василев.

Стопанската комисия се събира от 16,30 ч. в Актовата зала на Община Плевен. Този месец комисията ще разгледа програмите за развитие на търговските дружества с общинско участие за 2020 г. и финансовите им резултати към 31.12.2019 г.

Комисията по култура заседава от 17,00 ч. в Заседателната зала по дневен ред от 10 точки. Две от предложенията са за избор на състави на  Комисия за отпускане на финансови средства от общинския бюджет за подпомагане участието в състезания на деца с изявени дарби от училища в Община Плевен и Комисия за одобряване на критерии и отпускане на средства, постъпили от дарения и спонсорства за отпускане на годишни стипендии и еднократни помощи за участие в мероприятията от национално и международно значение, а също така и на деца-сираци.

ПК по устройство заседава от 18,00 ч. по дневен ред от 20 точки.

 

20 февруари /четвъртък/

В четвъртък заседава само ПК по „Бюджет и финансова политика" с председател Емануил Аргилашки. Общо 26 преписки и предложения ще стоят на вниманието на общинските съветници в комисията този месец. Дневният ред започва с обсъждане на програмите за развитие на търговските дружества с общинско участие за 2020 г. и финансовите им резултати, отчетени към 31.12.2019 г. Комисията ще се запознае и с писмо от кмета на Общината относно формирането на фондовете общински жилища, ще бъде представен и отчет за дейността на Общинското предприятие ”Управление на общински земи и гори”.

 

21 февруари /петък/

В последния ден на седмицата заседават ПК по „Обществен ред н сигурност" с председател Десислава Иванова и ПК по „Образователна политика и читалищна дейност" с председател Цветелин Горанов.

Комисията по обществен ред се събира от 16,00 ч., а комисията по образование - от 17,00 часа.

 

 Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"