Изложба-базар ”Мартеницата – заедно да съхраним традицията” отваря врати в МУ-Плевен

Набраните средства от изработените мартенички ще бъдат използвани за провеждане на трудотерапия

За поредна година по инициатива на студентите от специалност „Социални дейности” на Медицинския колеж към МУ-Плевен ще се проведе изложба-базар на мартеници, ръчно изработени съвместно с деца и лица с увреждания по проект ”Мартеницата – заедно да съхраним традицията”. Базарът ще отвори врати в периода 27 – 28 февруари 2020 г. от 10:00 до 14:00 ч във фоайето на Ректората на висшето училище. Набраните средства от изработените мартенички ще бъдат използвани за провеждане на трудотерапия.

Чрез инициативата българските студенти запознават новоприетите чуждестранни студенти с уникалната българска традиция, символа и значението на мартеницата. Студентите от Студентски съвет всяка година закичват чуждестранните си колеги в първи курс с ръчно избаротените мартеници.

В Проекта „Мартеницата – заедно да съхраним традицията” 2020 в изложбата-базар с ръчно изработени мартеници се включват следните социални услуги и лечебни заведения:
1. Център за социална рехабилитация и интеграция – гр. Плевен
2. Център за специална образователна подкрепа „П.Р.Славейков” – гр. Плевен
3. Защитено жилище за лица с умствена изостаналост – гр. Плевен
4. Център за психично здраве – гр. Плевен
5. Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – гр. Плевен

Заповядайте на изложбата-базар ”Мартеницата – заедно да съхраним традицията” от 27 до 28 февруари 2020 г. от 10:00 ч. до 14:00 ч. във фоайето на Ректората на МУ-Плевен!Снимка на Деня

Щрихи от Плевен