Подкрепете изложбата-базар "Мартеницата – заедно да съхраним традицията” в МУ-Плевен!

Mартениците са ръчно изработени от студентите по социални дейности съвместно с деца и лица с увреждания

На 28 февруари продължава изложбата-базар "Мартеницата – заедно да съхраним традицията" от 10:00 ч. до 14:00 ч. във фоайето на Ректората на МУ-Плевен.

Можете да си закупите мартеници, които са ръчно изработени от студентите по социални дейности съвместно с деца и лица с увреждания. Набраните средства от продадените мартенички ще бъдат използвани за провеждане на трудотерапия в следните социални услуги и лечебни заведения:

1. Център за социална рехабилитация и интеграция – гр. Плевен
2. Център за специална образователна подкрепа „П.Р.Славейков” – гр. Плевен
3. Защитено жилище за лица с умствена изостаналост – гр. Плевен
4. Център за психично здраве – гр. Плевен
5. Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – гр. Плевен.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен