Една година ще са валидни протоколите за хронично болните

Животът

14-03-2020, 09:00

Снимка:

pixabay.com

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

Решението е на НЗОК, вижте кои заболявания касае

Протоколите, с които Здравната каса заплаща някои от лекарствата на хроничното болните пациенти да важат за не повече от 365 дни. Информацията съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Това решение на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителка наса (НЗОК) засяга следните лечения:

"Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение при 5q спинална мускулна атрофия в извънболничната помощ"

"Изисквания на НЗОК за провеждане на ензим-заместваща терапия при мукополизахаридоза тип II и тип IVА в извънболничната помощ"

"Изисквания на НЗОК при провеждане на инсулиново лечение на захарен диабет тип 1 в извънболничната помощ"

"Изисквания на НЗОК при лечение на захарен диабет тип 2 в извънболничната помощ"

"Изисквания на НЗОК при лечение на вродени коагулопатии в извънболничната помощ"

"Изисквания на НЗОК за провеждане на хелатираща терапия при бета таласемия, наследствена хемолитична анемия, конституционална апластична анемия, наследствена сидеробластна анемия и конгенитална дизеритропоетична анемия в извънболничната помощ"

"Изисквания на НЗОК при лечение на първично-прогресираща и пристъпно-ремитентна множествена склероза с лекарствени продукти модифициращи хода на болестта в извънболничната помощ"

В наредбата се описва, че при обявяване на карантина на някоя ТЕЛК пациентите ще бъдат уведомявани къде е другата експертно-лекарска комисия или Регионална здравна каса, която работи.

Това е една от мерките за непрекъсваемост на терапията на пациентите със здравни осигуровки. Писмото от председателя на Здравната каса до регионалните здравни каси засяга хората, чиито лекарства се заплащат от Касата .

В процедура за утвърждаване от НС са Изискванията за следните заболявания :

"Изисквания на НЗОК за провеждане на поддържащо лечение при пациенти с наличие на трансплантирани тъкани и органи в извънболничната помощ",

"Изисквания на НЗОК при лечение на активен ювенилен артрит с биологични антиревматични лекарствени продукти под 18 годишна възраст в извънболничната помощ",

"Изисквания на НЗОК за лечение на тежка активна болест на Crohn и улцерозен колит с антицитокинови лекарствени продукти под 18 годишна възраст в извънболничната помощ"

"Изисквания на НЗОК при лечение на кистозна фиброза /муковисцидоза/ в извънболничната помощ",

"Изисквания на НЗОК при лечение на болести на ретината в извънболничната помощ",

"Изисквания на НЗОК при лечение на активна болест на Крон и Улцерозен колит с биологични лекарствени продукти над 18 годишна възраст в извънболничната помощ",

"Изисквания на НЗОК при лечение на тежък псориазис в извънболничната помощ",

"Изисквания на НЗОК при лечение на умерен до тежък активен серопозитивен ревматоиден артрит, активен ювенилен артрит, активен и прогресиращ псориатичен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит с антиревматични лекарствени продукти над 18 годишна възраст в извънболничната помощ"

"Изисквания на НЗОК за провеждане на перорално хормонално лечение при злокачествено новообразувание на млечната жлеза в извънболничната помощ",

"Изисквания на НЗОК за провеждане на парентерално или комбинирано парентерално и перорално хормонално лечение при злокачествено новообразувание на млечната жлеза в извънболничната помощ",

"Изисквания на НЗОК за провеждане на перорално хормонално лечение на злокачествено новообразувание на простатна жлеза в извънболничната помощ",

"Изисквания на НЗОК за провеждане на парентерално или комбинирано парентерално и перорално хормонално лечение на злокачествено новообразувание на простатна жлеза в извънболничната помощ".

В посочените Изисквания се дава административна възможност лекарствените продукти да са в количества за срок до 365 дни. Преценката за какъв срок да бъде издаден протокол за всеки отделен пациент е отговорност на съответния специалист или специализирана комисия.

За да си получат лекарствата, хората трябва да имат "Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК", на базата, на който се издава "Решение на специализирана комисия по специалност ..."

От Касата обясняват алгоритъма на Амбулаторна процедура №38:

В болниците, на чиято територия има специализирани комисии - изпълнители по Амбулаторна процедура № 38 по договор с НЗОК/РЗОК, трябва да има организация по обезпечаване на дейността им, при спазване на наложените противоепидемични мерки.

Ето и останалите мерки:

Засегнатите лечебни заведения в рамките на деня, след обявяване на карантинна обстановка, да информират съответните РЗОК, като посочват алтернативни локации (друго лечебно заведение или структура), в които да осъществяват дейността на специализираните комисии и техните графици на работа. За здравноосигурените лица няма ограничения при провеждането на диагностични изследвания в други здравни заведения, необходими при явяването им пред специализирана комисия.

РЗОК се задължава своевременно да информира специалистите, издаващи протоколи за промяната в дейността на комисиите, както и общопрактикуващите лекари.

Регионалната Здравна каса се задължава да информира своевременно Централното управление на НЗОК за настъпили обстоятелства по промяна на карантинния статус на територията им.

 Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"