ИАРА - Плевен откри и извади 150 метра незаконно поставени мрежи

Във въпросния участък е забранен стопанският риболов с всякакъв вид риболовни уреди и средства

При извършена нощна проверка инспектори на ИАРА - Плевен откриха и извадиха 150 м незаконно поставени мрежи в лимана на входа на лодкостоянката на „ХТК“ - град Белене.

Във въпросния участък е забранен стопанският риболов с всякакъв вид риболовни уреди и средства съгласно Заповед № РД 09-69/21.02.2019 г. на Министъра на замеделието, храните и горите.

При съмнение за извършване на нарушения и нередности гражданите могат да съдействат като сигнализират на телефон 112.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен