Нови мерки в Благоевград срещу коронавируса

Преустановява се дейността на 6-те дневни центъра за предоставяне на социални услуги

Кметът на Благоевград инж.Румен Томов свика днес заседание на Кризисния щаб за превенция и реакция при евентуално разпространение на заразата. Заседанието се проведе във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на коронавирус в страната и обявеното с решение на Народното събрание извънредно положение .

Директорът на Регионалната здравна инспекция д-р Калоян Калоянов запозна членовете на Кризисния щаб с обстановката към момента и с установените два случая на коронавирус на територията на Благоевградска област.

Кметът инж.Томов заяви, че стриктно се спазват разпоредбите за извършване на дезинфекция на автобусите, спирките на градския транспорт, пътните артерии и пешеходни зони, както и на банкоматите.

- Сред въведените противоепидемични мерки, със заповед на кмета на община Благоевград, от 16.03. се разширява дейността на домашния социален патронаж с възможност за доставяне на храна и медикаменти на самотноживеещи възрастни хора.

- Сформира се Оперативен щаб, който ще се помещава в сградата на общинската администрация /Информационен център при зала „22 септември“/, ръководител е секретарят на община Благоевград Мария Стойнева.

- Оперативният щаб ще работи от 08,00 часа до 20,00 часа с разкрита телефонна линия за обаждания073/88 44 61.

- Телефонът и оперативният щаб ще функционират от 18 март. На този телефонен номер гражданите ще съобщават и своя адрес. В дейността ще се включат служители на община Благоевград и на БЧК, които са обучени.

- Новата социална услуга е за доставка на хляб и медикаменти, заявката ще се заплаща в момента на доставка от заявителя, обяви кметът Томов.

- Наличната храна от детските ясли и детските храни ще бъде пренасочена към Домашния социален патронаж.

- Преустановява се дейността на 6-те дневни центъра за предоставяне на социални услуги, сред тях центрове за деца и пълнолетни с увреждания.

- Припомняме, че в зависимост от развитието на епидемичната ситуация Община Благоевград има готовност за настаняване за активно лекарска наблюдение и адекватно лечение на пациенти в Специализираната болница за активно лечение по пневмофтизиатрия /Тубдиспансер/. В обслужването на пациенти ще се включат и останалите три болници на територията на община Благоевград.

Кметът инж.Томов апелира жителите на община Благоевград да съдействат за спазване на въведените строги мерки, самодисциплина в семействата и на работните места, за да може да се справим с възникналата епидемиологична обстановка и съхраним здравето си.

И още от Общината:

За овладяване на епидемичната обстановка със заповед на кмета е създадена организация за ограничаване на струпването на гражданите на партерния етаж в сградата на общинската администрация. За служителите от деловодството също са взети необходимите предпазни мерки, променено е работното време до 17,30 часа.
Кметът инж.Томов обяви, че са преведени в изпълнение разписаните мерки на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев. Община Благоевград работи в сътрудничество с Регионалната здравна инспекция и ОД на МВР-Благоевград.

- Община Благоевград ще подкрепи наемателите, ползващи под наем общински помещения и собствениците на кафенета и ресторанти, които имат закупено тротоарно право, но не могат да ги използват към момента.

- Всички търговски обекти, които продължават да функционират, трябва да спазват санитарно-хигиенните изисквания.

Кметът обяви, че откритият и закрит пазар продължават да работят при нормален режим и стриктно спазване на разпоредбите на община Благоевград.