Кметът обяви как протича прилагането на новите разпоредби за противодействие срещу коронавируса

Кметът на Русе Пенчо Милков обяви днес пред сградата на общинската и областната администрация на среща с медиите как протича прилагането на новите разпоредби за противодействие срещу коронавируса. Той представи отчет за дейността на общинските предприятия и всички отговорни звена, натоварени с прилагането на мерките за осигуряване на безопасността на гражданите.

„Започна дезинфекция от ОП “Паркстрой–Русе“ на детски площадки, пейки и спирки на градския транспорт. Вече действа и спешният телефон, на който възрастни хора могат да заявяват нуждата си от закупуване на храна и лекарства. До обяд са получени 7 сигнала“, обяви кметът на Русе.

Активно работи в извънредната обстановка и специализираното звено „Контрол, охрана, обществен ред и сигурност“. Служителите му посещават работещите търговски обекти и информират персонала за въведения алгоритъм на дезинфекция.

„Общински транспорт" - Русе също взима необходимите мерки. Тролейбусните линии се движат с разписанието за празнични дни, а в превозните средства се спазват стриктно всички противоепидемични правила.

„Предоставихме предпазни облекла и маски на служителите от „Домашен социален патронаж“, за да могат ефективно и безопасно да изпълняват работните си задължения“, заяви кметът на Русе.

„Целта на мерките за безопасност е не вирусът да ни контролира, а ние да контролираме него“, категоричен е Пенчо Милков.