Обработват с препарат срещу плевели в землището на Плевен

Община Плевен предупреждава собствениците на пчелни семейства

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Община Плевен уведомява собствениците на пчелни семейства, че ще се извърши третиране на свободни площи срещу плевели в местностите Липачката, Чаира, Тръстара, Дедковец, Габровец, Бъчвата, Смильовец и Къшински дол в землището на гр. Плевен.

Растителнозащитните практики ще се извършат от 18.03.2020 г. до 20.03.2020 г. включително.

Третирането ще се извършва с препарат „Тайфун СЛ”, закупен от „999 - Ив. Асенов” ЕООД.

За повече информация: телефони за връзка 06324/2214 и 0882112933. Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"