Общински съвет - Плевен определи съставите на 10 постоянни комисии за мандата

До повторно гласуване на съставите се стигна след положената нова клетва от общинските съветници

Десет постоянно действащи комисии ще работят към Общински съвет - Плевен, в мандат 2019 - 2023 г. Решението за техния числен и персонален състав и за техните ръководства бяха приети на днешното заседание. До повторно гласуване на съставите се стигна след положената нова клетва от общинските съветници.

На основание Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация за мандат 2019 - 2023 година, Общинският съвет избра състав и ръководства на следните 10 постоянни комисии:

1.    Постоянна комисия по „Стопанска политика и транспорт" – състав от 9 члена:

-        Христослав Михайлов - Председател

-        Владислав Монов

-        Моника Чочева - Лилакова

-        Емануил Аргилашки

-        Христо Таслаков

-        Пепо Петков

-        Светослав Доков

-        Йордан Василев

-        Христомир Христов

 

  1. 2.    Постоянна комисия по „Бюджет и финансова политика" - състав от 9 членове:

- Валентина Вълчанова

- Генади Динков

- Емануил Аргилашки

- Толя Първанова

- Пепо Петков - Председател

- Албена Върбанова

- Светослав Доков

- Георги Славов

- Стефан Петков

 

  1. 3.    ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика" - състав от 9 членове:

-        Владислав Монов - Председател

-        Валентина Вълчанова

-        Калин Кръстев

-        Бойко Тодоров

-        Моника Чочева - Лилакова

-        Свилен Трифонов

-        Борислав Георгиев

-        Юлиян Йовков

-        Димитър Карамфилов

 

  1. 4.    ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност" - състав от 9 членове:

-        Петя Василева - Председател

-        Веселка Лилова

-        Моника Чочева – Лилакова

-        Калин Кръстев

-        Албена Върбанова

-        Христо Таслаков

-        Павлинка Микова

-        Николай Маринов

-        Тамер Куртанов

 

  1. 5.    ПК по „Образователна политика и читалищна дейност" - състав от 9 членове:

-        Цветелин Горанов - Председател

-        Петя Василева

-        Толя Първанова

-        Свилен Атанасов

-        Евгения Бързашка - Христова

-        Георги Велков

-        Павлинка Микова

-        Росен Височков

-        Ристем Халкоглу

 

  1. 6.    ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм" - състав от 7 членове:

-        Йордан Грижов - Председател

-        Веселка Лилова

-        Бойко Тодоров

-        Бойко Янчев

-        Десислава Иванова

-        Росен Височков

-        Стефан Петков

 

  1. 7.    ПК по „Здравеопазване и социална политика" - състав от 7 членове:

-        Йордан Георгиев

-        Илиян Йончев

-        Васил Петков

-        Евгения Бързашка - Христова - Председател

-        Георги Славов

-        Юлиян Йовков

-        Димитър Карамфилов

 

  1. 8.    ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие" - състав от 9 членове:

-        Йордан Георгиев

-        Йордан Грижов

-        Свилен Атанасов

-        Георги Велков

-        Албена Върбанова

-        Борислав Георгиев

-        Ленко Тодоров

-        Йордан Василев - Председател

-        Ристем Халкоглу

 

  1. 9.    ПК по „Обществен ред н сигурност" - състав от 7 членове:

-        Цветелин Горанов

-        Генади Тодоров

-        Николай Маринов - Председател

-        Бойко Янчев

-        Десислава Иванова

-        Ленко Тодоров

-        Тамер Куртанов

 

10. ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията" - състав от 7 членове:

-        Генади Динков

-        Христослав Михайлов

-        Илиян Йончев

-        Генади Тодоров

-        Свилен Трифонов - Председател

-        Васил Петков

-        Христомир ХристовСнимка на Деня

Щрихи от Плевен