МУ-Плевен ще проведе онлайн обучение на студентите-доброволци в борбата с COVID-19

Желаещите да се включат трябва да са студенти по медицина в V и VI курс на обучение

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев се обърна с предложение към ректорите на медицинските университети в страната за провеждане на национална кампания за набиране на студенти-доброволци за участие в дейностите по овладяване на пандемията от COVID-19. Желаещите да се включат трябва да са студенти по медицина в V и VI курс на обучение.

Ректорът на МУ-Плевен проф. д-р Славчо Томов призовава всички студенти по медицина от V и VI курс, желаещи да бъдат полезни в овладяване на пандемията и да преминат интензивен онлайн обучителен курс да подадат своето име, курс на обучение, факултетен номер, имейл адрес и телефон за връзка, до 5 април 2020 г на [email protected]Снимка на Деня

Щрихи от Плевен