Извършиха дезинфекционни дейности в малките населени места на oбщина Белене

Периметърът на мероприятието обхвана обществените площи пред хранителните магазини, паркинги, централна част

Днес от 9.30 часа беше извършена дезинфекция в кметство с. Петокладенци, кметство с. Татари, кметство с. Деков, кметство с. Кулина вода и кметство с. Бяла вода. С останалия препарат се извърши дезинфекция в централната градска част на Белене.
В град Белене дезинфекционните дейности ще се проведат на 13 април 2020г. (понеделник) от 9.30 часа.
Периметърът на мероприятието ще обхване обществените площи пред хранителните магазини, паркинги, пред входовете на многопрофилна болница за активно лечение, медицински център, предприятия на територията на града, централна градска част, където има струпване на хора.
Дезинфекционните препарати, въведени в употреба при осъществяването на противоепидемични мерки против COVID-19, са безвредни за здравето на хората.

Дезинфекцията се извършва в резултат на нарастване на заболеваемостта в национален мащаб и по предписание на РЗИ-Плевен за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки. Дезинфекциозните дейности Община Белене извършва съвместно с РС”ПБЗН” и РУ-БеленеСнимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"