Симитли разширява обхвата на патронажната грижа за възрастни и лица с увреждания

Още 52 души ще бъдат включени в патронажа

В условията на кризата, свързана с пандемията от COVID-19, Община Симитли не спира да се развива и да работи в интерес на хората, именно заради това една от основните задачи на общината, в този момент, е да подпомага на възрастните и самотните хора. В тази връзка Общината разширява обхвата на патронажната грижа чрез включване по проект BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”.
Идентифицирана е нужда от предоставянето на услуги по домовете на около 52 лица в контекста на създалата се извънредна епидемична ситуация в страната. Дейността е насочена към възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства и възрастни в риск, като по този начин ще се защити обществения интерес и ще се отговори на нуждите на населението от превенция разпространението на COVID-19. Услугите за лицата по домовете ще включват доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл.лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги.
За изпълнението на допустимите дейности е предоставена безвъзмездна финансова помощ в размер на 124 260 левая осигурени по линия на Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси“Снимка на Деня

Щрихи от Плевен