Близо 500 души са посетили звената за български документи за самоличност в Плевенско

Готовите документи се получават в звеното БДС, където е подадено заявлението

Всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР-Плевен, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи с обикновена услуга във всяко Районно управление на територията на ОДМВР - Плевен, както и в ОДМВР - Плевен /гр.Плевен, ул.Сан Стефано №3/. Мярката е с цел допринасяне на удобство за гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор за предпочитано от тях звено.

Готовите документи се получават в звеното БДС, където е подадено заявлението.

Тези български граждани, които притежават валиден електронен подпис, могат да ползват и услугата издаване на лична карта и/или паспорт чрез електронните административни услуги от „Портал за електронни административни услуги на Министерството на вътрешните работи“, достъпен на интернет адрес: https//e-uslugi.mvr.bg .

Информация за натовареността на РУ при ОДМВР - Плевен:

Поделение

 

27.04.2020

28.04.2020

29.04.2020

30.04.2020

Общо за седмицата обслужени граждани

ОДМВР-Плевен

Обслужени граждани

Обслужени граждани

Обслужени граждани

Обслужени граждани

ОДМВР-БДС

30

12

20

20

82

01 РУ Плевен

17

21

32

30

100

02 РУ Плевен

45

16

32

25

118

РУ Белене

7

1

10

8

26

РУ Гулянци

0

4

3

4

11

РУ Д.Митрополия

8

5

3

3

19

РУ Долни Дъбник

4

0

15

5

24

РУ Кнежа

6

2

5

10

23

РУ Левски

0

13

4

7

24

РУ Никопол

0

4

2

3

9

РУ Пордим

0

0

10

11

21

РУ Червен бряг

6

5

17

13

41

Общо:

123

83

153

139

498