МОН представи учебното съдържание, което отпада от изпитите след 7 и 12 клас

Датите на държавните зрелостни изпити ще бъдат 1 и 3 юни

В условията на извънредната ситуация и предвид различната скорост на преподаване в отделните училища Министерството на образованието и науката посочва учебното съдържание, което няма да се включва в изпитните материали за изпитите от НВО в края на VII клас и за държавните зрелостни изпити, които ще се провеждат през настоящата учебна година.

НВО по БЕЛ в края на VII клас

-  Сложно съставно изречение

-  Сложно смесено изречение

-  „Бай Ганьо пътува“, Алеко Константинов

-  „Неразделни“, Пенчо Славейков

-  „Заточеници“, Пейо Яворов

-  „По жътва“, Елин Пелин

-   „По жицата“, Йордан Йовков

НВО по математика в края на VII клас

-   Неравенства  –  линейни неравенства с едно неизвестно ax + b < 0, ax + b > 0,  ax + b ≤ 0 и ax + b ≥ 0 и неравенства, свеждащи се към тях чрез  еквивалентни преобразувания; неравенства между страни и ъгли в триъгълника; неравенство на триъгълника; моделиране с неравенства

-   Успоредник. Видове успоредници – правоъгълник, ромб, квадрат

 ДЗИ по БЕЛ

-  Лирика, Никола Вапцаров

-  „Тютюн“, Димитър Димов-

-  „Железният светилник“, Димитър Талев

 ДЗИ по история и цивилизация

-  Историческо развитие на България след Първата световна война до наши дни

 ДЗИ по география и икономика

-  Североизточен регион

-  Северен централен регион

-  Северозападен регион

   ДЗИ по физика и астрономия

-  Елементарни частици

-  Еволюция на звездите

-  Поглед към Вселената

Датите на държавните зрелостни изпити ще бъдат 1 и 3 юни. Началото им ще бъде в 9 часа. Изпитите след седми клас ще се проведат на 15 юни по български език и литература и на 17 юни по математика.

Красимир Вълчев предупреди, че издаването на свидетелства за завършено средно образование ще се забави с 4 дни, което няма да попречи на кандидатстудентската кампания. Учениците ще могат да се явят в училище и за повишаване на оценките в 12 клас. Снимка на Деня

Щрихи от Плевен