Дофинансират маломерни и слети паралелки в училищата в Славяново и Беглеж

Исканията са постъпили от директорите на СУ „Христо Ботев“ - гр. Славяново и ОУ „Васил Левски“ - с. Беглеж

Разрешение за съществуване и дофинасиране на маломерни и слети паралелки в две училища на територията на община Плевен одобри в априлското си заседание Общинският съвет на Плевен. Исканията са постъпили от директорите на СУ „Христо Ботев“ - гр. Славяново и ОУ „Васил Левски“ - с. Беглеж.

Със свое решение от октомври миналата година местният парламент отпусна на посочените две учебни заведения допълнително финансиране за обезпечаване на учебния им процес извън определените по единни разходни стандарти, както следва: за СУ “Христо Ботев" в Славяново - 15 252 лв., за ОУ "Васил Левски" в с. Беглеж - 26 078,40 лв. Със същото решение бе дадено съгласие и за съществуване на маломерна паралелка в първи клас с 8 ученици в училището в Славяново, като недостига до минималния брой ученици е 8. За училището в Беглеж даденото съгласие тогава бе за маломерна слята паралелка 1 и 4 клас с 10 ученици, недостиг до минималния брой - 6 ученици.

През февруари тази година директорите и на двете общински училища са подали информация за намаляване броя на учениците в първи и слят 1 и 4 клас, съответно с по двама. Така в СУ "Христо Ботев" - Славяново маломерната паралелка в първи клас е вече с 6 деца, а в ОУ "Васил Левски" - Беглеж маломерната слята паралелка 1 и 4 клас е с 8 ученици. С решението си от 30.04.2020 г. Общинският съвет разреши съществуването на маломерните и слети паралелки в двете училища за учебната 2019/2020 г. в този им вид и гласува допълнителни финансови средства в размер на по 756 лв. Общият размер на сумата за обезпечаване на учебния процес на съществуващите маломерни и слети паралелки и тяхното дофинансиране в двете учебни заведения за тази учебна година е съответно 1 492 лева.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен