Няма други потвърдени положителни проби за COVID-19 в Драгаш войвода

Във връзка със създалата се кризисна ситуация след установената положителна проба за коронавирус COVID-19 на лице в с. Драгаш войвода и предприетите мерки за изследване на всички контактни лица, ръководството на Община Никопол информира жителите на общината, че резултатите от взетите на 06.05.2020 г. от представители на РЗИ – Плевен проби за наличие на коронавирус на всички контактни със заразения мъж са както следва:

- От изследванията на първата група контактни лица, обявените в 15:02 часа на 07.05.2020 г. резултати - няма положителна проба;
- Резултатите от изследванията на втората група контактни лица, обявени в 17:12 часа на 07.05.2020 г. също показват, че няма положителна проба.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"