ЮЗУ стартира провеждане на онлайн кандидатстудентски изпити

От днес започва приемът на онлайн заявления

На 15 май 2020 г. в Югозападния университет „Неофит Рилски“ - Благоевград стартират първите онлайн изпити за кандидат-студенти. От днес започва приемът на онлайн заявления за явяване на изпити по български език, история на България, география на България, математика, биология и английски език.
Конкурсните онлайн изпити ще се провеждат всеки работен петък от 14:00 ч. след подаване на заявка за изпит в електронизираната система за онлайн регистрация https://ksk.swu.bg/WebClient/. Достъпът до системата изисква задължителна регистрация чрез валидни данни и адрес на електронна поща, на който ще се изпращат съобщения от университета.
Резултатите от онлайн изпита ще са готови веднага след решаване на теста. Кандидат-студентите могат да се явяват повече от един път на конкурсен изпит, като при балообразуването се взема най-високият резултат от всички положени изпити.
Желаещите да се обучават в Югозападния университет „Неофит Рилски“ могат да избират от 75 бакалавърски и магистърски програми след средно образование, публикувани на сайта на университета – www.swu.bg. Обучението в университета се провежда в 30 професионални направления, в областта на хуманитарните, техническите, управленските, социалните, педагогическите, правните и икономическите науки, изкуствата, здравните грижи, общественото здраве, и спорта, сигурността и отбраната и др.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен