В Петрич приемат документи за детските градини

Подаването на документите започва днес

В община Петрич подаването на документи за детски градини започва днес. Има възможност това да стане и по електронен път.

С оглед спазване на противоепидемичните мерки и ограничаване на социалните контакти, приемът на деца в първа възрастова група в детските градини, както и на деца в други възрастови групи, но които постъпват за първи път в детската градини за учебната 2020/2021 година, ще се извърши в други срокове и с възможност по електронен път. Родителите, които
желаят децата им да постъпят в детската градина през идната учебна година, ще могат да кандидатстват по два начина - чрез попълване на онлайн форма за прием, която е достъпна на сайта на всяка детска градина на територията на община Петрич или на хартиен носител в самата предучилищна институция.

От 15 май до 15 юни е срокът за подаване на заявления за прием. Класирането на желаещите деца ще се извърши от комисия в периода от 16 до 22 юни. На сайта на всяка детска градина на
23 юни ще бъдат обявени списъците с приетите деца. Записването ще се осъществява след потвърждаване по телефон от страна на родителите. Срокът е до 30 юни. На 1 юли всяка детска градини ще обяви свободните си места, записването за които ще продължи до 14 септември. Сроковете бяха уточнени на работна среща днес с директорите на детски градини в община
Петрич.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен