Правителството се разпореди с имот в Червен бряг

Ще се използва за укрепване на свлачище, засягащо третокласния път Плевен - Радомирци - Червен бряг

Правителството прехвърли на община Червен бряг собствеността върху имот - частна държавна собственост, намиращ се в местността „Гърбовица", гр. Червен бряг. Теренът е с площ 7178 кв. м и попада в границите на общински обект от първостепенно значение.

Ще се използва за укрепване на свлачище, засягащо третокласния път Плевен - Радомирци - Червен бряг, при входа на гр. Червен бряг, източно от квартали 41,43 и 44.

Предвижда се изграждането на укрепителни геозащитни дейности на територията, засегната от свлачищни процеси.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"