Подсъдим по дело за подкупи полицай не се яви в съда, бил под карантина в чужбина

Отложиха делото за 22 юни

Състав на Плевенски окръжен съд се събра за разглеждане на наказателно дело, образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура - Плевен, против двама обвиняеми.

К.М.И., на 40 години, от град Плевен, е обвинен в това, че през периода месец септември – месец октомври 2017 г., при условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице и полицейски орган, поискал и приел дарове – парични суми в общ размер на 210 лева, които не му се следват, от 4 лица, за да не състави актове за установяване на административни нарушения по Закона за движение по пътищата.

Пред съда е изправен и К.Г.М. на 49 години, обвинен в това, че на 06.11.2017 г., качеството си на длъжностно лице и полицейски орган, поискал и приел дар – парична сума в размер на 20 лева, която не му се следва, за да не извърши действие по служба – да не уведоми компетентен полицейски орган да състави АУАН за констатирано административно нарушение по чл.127, ал.1,т.4 от ЗДвП - престъпление по чл.302, т.1 – предложение предпоследно вр. с чл.301, ал.1 от НК.

В насроченото за провеждане вчера съдебно заседание не се е явил единия от подсъдимите - К.М.И. Същият е бил уведомен за датата и часа на съдебното заседание, но тъй като се намирал в чужбина, е бил в невъзможност, с оглед извънредната ситуация в световен мащаб при обявената пандемия, да се яви в съдебното заседание. Според защитника му, подсъдимият е уведомен за датата и часа на заседанието, но е заявил в телефонен разговор, че е поставен под карантина, което е причина да не може да се завърне в България, с цел явяване в съдебно заседание. Съдебният състав е счел, че има уважителна причина, обективна и независеща от лицето, поради която същият не може да се яви по делото, а присъствието му е задължително, тъй като повдигнатото обвинение е за тежко умишлено престъпление. Това наложило да не бъде даден ход на делото, а същото да бъде отложено за нова дата.

Следващото съдебно заседание ще се проведе на 22.06.2020 година.