Кметът на Белене награди учители и ученици по повод 24 май

Събитието се състоя в ритуалната зала на Община Белене

По повод настъпващия Дена на българската просвета и култура и на славянската писменост Община Белене организира награждаване на просветни дейци, учители и ученици от общината.
Събитието се състоя в ритуалната зала на Община Белене.
Кметът Милен Дулев се обърна с поздравително слово към присъстващите и връчи грамоти и плакет на наградените.
А те са както следва:

За принос към образованието и културата
ДГ „Знаме на мира“
Елка Петрова Врайкова
Стефка Павлова Йоргова

ДГ „Мечта“
Анна Иванова Грунчева
Мария Иванова Линова

ОУ „Васил Левски“
Тодор Петров Господинов
Ирина Иванова Линова

СУ „Димчо Дебелянов“
Галя Михайлова Чоранова
Камелия Танева Станчева
Емилия Йорданова Николова
Катя Стефанова Иванова

ПГЯЕ „М. Скл. Кюри“
Стела Росенова Митрикова

За принос към културата като дългогодишен читалищен деец и самодеец
Екатерина Йосифова Лазарова

Ученици – за постигнати отлични резултати през учебната 2019/2020 г.
Зорница Николаева Димитрова – 7 клас ОУ „Васил Левски“– отличен успех, активно участие в училищния живот, класиране и участие в областен кръг на състезание по Английски език Spelling Bee ; олимпиади и състезания. Член на ученически училищен съвет и активен участник в много инициативи на ОУ „В. Левски“

Женя Иванова Великова – 12 клас, СУ „Димчо Дебелянов“ – отличен успех, първа на областен кръг на олимпиада по география и икономика. За втора поредна година активен участник в училищните проекти по секторна програма „Еразъм+“.

Милен Красимиров Торториков – 12 клас, ПГЯЕ „М. Скл. Кюри“ – отличен успех, участие в проекти на училището като „Ученически практики“, „Твоят час“, „Подкрепа за успех“, както и в много извънкласни дейности.