Общинският съвет в Банско предприема антикризисни мерки

Те ще облекчат разходите на бизнеса и жителите на общината

Общинският съвет в Банско одобри с пълно единодушие антикризисни мерки, целящи облекчаване разходите на бизнеса и жителите на община Банско. Съгласно решението, отстъпката от 5% за плащане на таксата за битови отпадъци на физически и юридически лица е в сила до 30 юни т.г., а до края на тази година търговците, ползващи общински терени за търговска дейност на открито, ще плащат 50% от дължимата такса. Зам.кметът Сашка Въчкова уточни, че тези мерки ще доведат до намаление на приходите от порядъка на 130-150 хил.лв. До края на април намалението на събираемостта е с 13%, а прогнозните разчети предвиждат увеличение на този процент. Това вероятно ще наложи промени в Бюджет 2020 на община Банско, за да се компенсира намалението на приходите, стана ясно на сесията.

Съветниците одобриха Годишен план за младежта в общината. Изпълнението на някои от заложените в него дейности ще се адаптира съобразно противоепидемичните мерки на държавно и местно ниво и обстановката в страната.

На заседанието беше приет годишния доклад за 2019 г. за изпълнение на Общинския план за развитие 2014-2020 г. В изказване пред съветниците кметът Иван Кадев определи резултатите като задоволителни. Той посочи като причина за ниската си оценка степента на изпълнение на много проекти, които са недовършени, прекратени или просрочени. Знакови обекти и инфарструктура като ремонт на сградите на поликлиниката и Центъра за спешна медицинска помощ, изграждане на водохващания за Банско и Добринище, изработване на устройствени планове за селищните образувания, тренировъчни спортни терени, монтиране на улично осветление са някои от неизпълнените дейности, а те са определящи за развитието на община Банско, подчерта кметът. Според него е нужно да се направи подробен анализ на изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 г. на нарочна сесия.

Общинските съветници одобриха актуализация на наредбата за условията за установяване на жилищни нужди и настаняване под наем в общински жилища. С нея се цели коректно и законосъобразно разпореждане с общинска собственост.

По предложение на председателя на ОбС Димитър Русков беше одобрена промяна в правилника на съвета, съгласно която ще бъдат избрани двама заместник-председатели на местния парламент.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен