Тактико-специално сертификационно занятие се проведе в 55-ти инженерен полк - Белене

Взводът отработи действия в реална обстановка и показа възможности за реакция при заплахи

От 27 до 29 май, в 55-ти инженерен полк – Белене, се проведе тактико-специално занятие за сертифициране на взвод за обезвреждане на боеприпаси съгласно CREVAL, в което взеха участие 72 военнослужещи и 24 единици техника.

Тема на занятието беше „Действие на взвод за обезвреждане на взривни материали в общата система за неутрализиране на невзривени боеприпаси и ИВУ, наблюдение и оповестяване на БрБГ (Бригадна бойна група) при провеждане на отбранителна операция.“

Ръководител на занятието беше командирът на 54 инжб подполковник Николай Николаев, а командир на взвода за обезвреждане на взривни материали – старши лейтенант Милен Сотиров.

През първия ден комисия от Командването на Сухопътните войски провери изготвените документи, индивидуалната екипировка на личния състав и готовността на въоръжението и техниката.

Взводът отработи действия в реална обстановка и показа възможности за реакция при заплахи. Участниците в учението демонстрираха способности за обезвреждане на взривни материали. По време на изпълнение на задачите военнослужещите проведоха и действия по медицинска евакуация на ранен.

Оценката на комисията от Командването на Сухопътните войски е „боеготов”. Взводът за обезвреждане на взривни материали от състава на 54 инжб е в готовност за изпълнение на дежурство в Силите за незабавно последващо въвеждане към „NRF-21”.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"