РИОСВ - Плевен провери сигнала за заровени отпадъци в Червен бряг

В проверката участваха служители на РИОСВ – Плевен, РУ на МВР – Червен бряг и Община Червен бряг

Днес беше извършена съвместна проверка по сигнал, подаден от Община Червен бряг в 19:22 часа на 29.05.2020 г. за заровени отпадъци на територията на бивше ТКЗС (стопански дворове) в град Червен бряг и в село Рупци. В проверката участваха служители на РИОСВ – Плевен, РУ на МВР – Червен бряг и Община Червен бряг.

На място е установено наличието на третиран отпадък – черни пластмасови изрезки и пластмасов гранулат със същият цвят, опаковани в чували „биг бег“, заровени с пръст, в съоръжение – бивша силажна яма на ТКЗС. На част от пластмасовите изрезки са се виждали надписи, които са характерни за акумулаторни батерии, но не е имало серийни номера, нито наименование на производителя. Снети са географски координати на мястото. Предстои взимане на проби от материала. На този етап не може да се направи категорично заключение за произхода и свойствата на отпадъка, нито за неговия причинител.

В съответствие с правомощията на РИОСВ – Плевен, на кмета на Община Червен бряг ще бъде издадено предписание за почистване на отпадъците.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен