Информация за подмяната на документи на българските граждани

Готовите документи се получават в звеното БДС, където е подадено заявлението

Всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР - Плевен, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи /лични карти и паспорти/ с обикновена услуга във всяко Районно управление на територията на ОДМВР - Плевен, както и в ОДМВР - Плевен /град Плевен, ул.“Сан Стефано“ №3/. Мярката е с цел допринасяне на удобство за гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор за предпочитано от тях звено.

Готовите документи се получават в звеното БДС, където е подадено заявлението.

Във връзка с приетите изменения в ПИБЛД и ЗБЛД, Ви уведомяваме, че заявления за издаване на свидетелство за управление на МПС (СУМПС) с обикновена услуга (до 30 дни) могат да бъдат подавани както в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Плевен, така и във всяко едно Районно управление в ОДМВР-Плевен, в следните случаи.

  • При подмяна на СУМПС, поради изтичане срок на валидност;
  • При вече изтекъл срок на валидност;
  • При промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация;
  • При издаване на дубликат на изгубено, откраднато, повредено или унищожено СУМПС.

Гражданите могат да посочат къде желаят да получат готовото СУМПС – в районно управление, където е заявена услугата, в друго РУ при ОДМВР-Плевен или в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Плевен.

Тези български граждани, които притежават валиден електронен подпис, могат да ползват и услугата издаване на лична карта и/или паспорт чрез електронните административни услуги от „Портал за електронни административни услуги на Министерството на вътрешните работи“, достъпен на интернет адрес: https//e-uslugi.mvr.bg

В тази връзка Ви предоставяме информация за натовареността на РУ, както следва:

Поделение

 

15.06.2020

16.06.2020

17.06.2020

18.06.2020

19.06.2020

Общо за седмицата обслужени граждани

ОДМВР-Плевен

Обслужени граждани

Обслужени граждани

Обслужени граждани

Обслужени граждани

Обслужени граждани

ОДМВР-БДС

63

54

46

34

56

253

01 РУ Плевен

60

55

62

46

53

276

02 РУ Плевен

55

55

45

55

41

251

РУ Белене

13

15

11

6

7

52

РУ Гулянци

10

9

7

14

6

46

РУ Д.Митрополия

9

8

6

4

9

36

РУ Долни Дъбник

2

5

8

5

1

21

РУ Кнежа

25

13

14

13

1

66

РУ Левски

0

28

19

22

29

98

РУ Никопол

7

10

2

6

3

28

РУ Пордим

17

12

18

9

10

66

РУ Червен бряг

25

20

17

25

16

103

Сектор „Пътна полиция“

45

32

35

51

58

221

Общо:

331

316

290

290

290

1517Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"